Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan salat di malam hari.